Doelstelling

Ons motto is:

Het is Al Goed zoals het Hier en Nu is.

AG-Alg-011

Beleidsplan
Stichting AlGoed is een stichting met een ideële doelstelling, opgericht in februari 2006. Zoals in de oprichtingsakte verwoord, wil de stichting een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving in een landschappelijke leefomgeving. Wij zijn gehuisvest op Landgoed AlGoed, een landgoed dat zich op de historische plek “Het Mensink” in Twekkelo bevindt. Twekkelo ligt in Overijssel tussen Hengelo en Enschede. De eerste vermelding stamt al uit het jaar 1188. De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers.                                                                                                  

Doelstelling / Bron
De Stichting Algoed creëert een ontmoetingsplek temidden van de Twentse natuur waar we op duurzame en eerlijke wijze omgaan met mens en aarde. Door Co-creatie neemt ieder verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor Landgoed AlGoed. In het samenwerken én bij activiteiten die we organiseren of faciliteren is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leren. Zo werken we samen aan meer welzijn en een mooiere wereld.

Ontwikkeling
Landgoed AlGoed is volop in ontwikkeling. De bouwgroep renoveert de oude gebouwen op het erf die dienst doen als groepsruimte, cursusruimte, eetruimte etc. Naast ons eigen aanbod kunnen deze ruimten door derden worden gebruikt voor allerhande activiteiten. Wel is het voor ons als stichting van belang dat de activiteiten passen bij onze doelstelling. Wij merken dat er behoefte is aan ontmoeting, delen en uitwisseling en bieden de accomodatie hiervoor graag op Landgoed AlGoed aan.

Natuurlijk omgeving
De natuurlijk omgeving waar Landgoed AlGoed zich in bevindt, is een essentieel onderdeel van onze stichting. Wij willen de omgeving zoveel mogelijk in authentieke staat laten. Eventueel aanvullen en/of verbeteren: vennetje aanleggen; boomgaard aanleggen; een poel; het weiland bij het erf verbeteren. Kernpunten: ontmoeting in de natuur, de rust om te zijn, natuurbeleving, nadenken, je prettig voelen, workshops, wandelingen en natuurbehoud. Dit zijn belangrijke onderdelen van ons beleid. Het landgoed heeft ook ecologische tuinen. Een kruidencirkel en een nostalgische moestuin met een grote variatie aan groenten en bloemen.

Activiteiten
Om een duidelijk beeld te geven van onze activiteiten en ideeën hierover, hierbij een overzicht van de activiteiten die reeds op Landgoed AlGoed hebben plaats-gevonden of nog steeds plaats vinden: Lezingen (over o.a. spiritualiteit, bewustwording, natuur, reizen, kunst en cultuur, geschiedenis van Twekkelo); Vrijwilligersdagen; Open Dag; Festival Leef, Vrouwen krachtgroep; Atelier; Didgeridoo-dag; Bestuursvergaderingen; Seizoenswandelingen; Yoga, Reiki, meditatieles; Dansparty; Eetcafé, etc.

Overnachting
Om overnachting gekoppeld aan activiteiten mogelijk te maken denken wij aan kleinschalige slaapgelegenheid, passend in het landschappelijk karakter. Het is voor ons belangrijk om het landschap niet te verstoren. Zouthuisjes zijn gekoppeld aan de streek. Ons idee is om een paar zouthuisjes aan de rand van het bos te plaatsen, als overnachtingsmogelijkheid. Wij willen geen camping voor losse overnachtingen worden.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan waaronder Landgoed AlGoed ressorteert is in februari 2014 volgens de geldende procedure en in overeenstemming met de vigerende regelgeving goedgekeurd. In dit plan krijgt Landgoed Algoed een duidelijke status als mogelijkheid voor zorg, milieu, natuur, cultuur en recreatie. In de komende jaren gaan we deze mogelijkheden nog beter benutten, samen met onze onmisbare vrijwilligers.

Deze pagina is bijgewerkt op 26-10-2021 AH.

AG-Logo-005Wordpresskl