Biodanza

Biodanza is een speciale manier om je te bewegen op de maat van de muziek. Silvan Schalken begeleidt je met prachtige muziek in een heerlijke omgeving. Iedere woensdagavond om 19.30 uur kun je op Landgoed AlGoed terecht. Vooraf wel even aanmelden door een e-mail te sturen aan Silvan, s_schalken@yahoo.com.

Biodanza is een methode van heling, verbinding, plezier en welzijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van beweging en muziek. Biodanza nodigt je uit deel te nemen aan wekelijkse workshops die door beweging op een veilige en geleidelijke manier intense ervaringen oproepen. Biodanza noemt deze ervaringen ‘Vivencia’s’. Het zijn intense belevingen van in het hier-en-nu zijn.

Het voorvoegsel ‘Bio’ komt van ‘bios’, wat ‘leven’ betekent. Samengetrokken met ‘danza’ – in de betekenis van een ‘geïntegreerde beweging vol intentie’ – ontspringt de metafoor van Biodanza als de ‘Dans van het Leven’.
Gebaseerd op antropologische onderzoeken rondom dans en rituelen die uitdrukking geven aan de viering van het leven, zet Biodanza aan tot een gevoel van gemeenschappelijkheid en gemeenschapszin. Wanneer je regelmatig deelneemt aan de Vivencia’s helpt Biodanza je om steeds meer plezier in je leven toe te laten. Zo kan bewustzijn van ’wij zijn allen één’ aan je ontspringen. Door de beweging van binnenuit, ontstaat er ook  innerlijke kracht en lenigheid (vloeibaarheid).

De grondlegger van Biodanza is Rolando Toro Ananeda. Onder zijn bezielende leiding heeft Biodanza zich de afgelopen vier decennia sterk ontwikkeld in Latijns Amerika en Europa.

De vijf ontwikkelingslijnen van Biodanza:

  1.  Vitaliteit: het leven met energie tegemoet treden.
  2. Affectiviteit: tederheid en respect in het geven en ontvangen van universele liefde.
  3. Creativiteit: je creatieve vermogens aanspreken.
  4. Seksualiteit: het ervaren van verlangen en plezier in je vrouw-/man-zijn en je eigen sensualiteit.
  5. Transcendentie: het uitstijgen boven je ego om hogere niveaus te bereiken van eenwording met de mensheid, de natuur en de kosmos.

Biodanza gaat ervan uit dat bij iedere persoon één of meerdere lijnen voor een deel geblokkeerd zijn. Biodanza stimuleert de minder ontwikkelde lijnen en helpt ze te integreren en harmoniseren.

Kom ook eens meedoen, vooraf graag opgeven door een e-mail te sturen aan Silvan, s_schalken@yahoo.com. Kijk ook eens op de Biodanza/Ubuntu website.

 Biodanza-01

AG-Logo-005Wordpresskl 

 

Geef een reactie